v úterý 30.května bude  krátká trať  na dvoumetru (144MHz) - připravuje Martin Kinc

Kdo z větších již máte, nezapomeňte mapník, tužku (a samozřejmě SI čip a rádio).

Sraz bude do 16:30 u závory na Polance, ale odtud půjdeme nahoru na kopec před Luží, (jako před 14 dny) Je to cca 1000m, přijďte tedy včas - v 16:30 společně odcházíme po Vojance vzhůru, na nikoho se nečeká.