Další rozhovor v Martinově mistrovské jízdě  proběhl s předsedou oddílu - Jirkou Marečkem