V předposledním prázdninovém týdnu se konalo oddílové letní soustředění, v tradičním složení i s delegací ze Slovenska :-).

Po 8 letech jsme se vrátili do Svratouchu do tábora Naděje. Les zůstal celkem zachován, borůvkové keře povyrostly, zato bažin přibylo, a kde to neměřilo tehdy ... neměřilo to ani tentokrát. Pro mladší závodníky se nicméně jednalo o nový a dosud neznámý terén.

 

Počasí se podařilo objednat velmi pěkné, až na drobné výjimky slunečné. Všichni pořadatelé se snažili a výsledkem byla sada pořádných tréninků všech běžných, ale i neobvyklých disciplín, včetně nočního ROB i OB, TriaROBu zakončeného plaváním v místním rybníce a také šifrovačka Tmou pro nejstatečnější :-)

Před letošní podzimní trojicí závodních víkendů se podařilo dobře potrénovat, tak doufejme, že se to projeví i na výsledcích.