OD Marcely Šrůtové ze sekretariátu AROB přišel dnes (15.9.2020) následují mail, cituji:

Informace pro vedoucí oddílů a členy AROB;
prosím o rozšíření mezi členy oddílů a respektování opatření:

V případě nařízené karantény z důvodu onemocnění nebo kontaktu s osobou pozitivní na COVID, oznámí člen AROB tuto skutečnost vedoucímu oddílu. Do ukončení karantény se nemůže účastnit soutěží ani tréninků ROB.

Na hromadné akce ROB nejezděte v případě, že nejste zcela zdrávi (kašel, rýma, zvýšená teplota). Snažme se společně, ať se mezi členy AROB nešíří jakékoli respirační onemocnění včetně COVID.

Pokud osoba nemá žádné příznaky ani nařízenou karanténu, ale v okolí (např. v rodině, ve třídě, v zaměstnání), je osoba s nařízenou preventivní karanténou, která ale není pozitivní, tak je třeba zvážit blízké kontakty.

Není třeba vyvolávat žádnou paniku, ale jen rozumným přístupem se vyvarovat případnému šíření nákazy.

Jinak dokud nejsou žádná další vládní opatření, tak trénujme a buďme rádi, že se můžeme v lese věnovat svému sportu.

Marcela Šrůtová
sekretariát AROB