Praha (OK1KYP) si usmyslela odvážný cíl. Oběhnout Česko za 31 dní kolem dokola. 2327 km. Proč se neodvážit doběhnout dál? Slyšel jsem, že v Grónsku koronavirus není!!! Zvládneme tam společně doběhnout a překonat v km Pražáky? Podle zákulisních informací se na svoji cestu chystají i Pardubice. Prý chtějí z ČR dorazit do srbského Zlatiboru, dějiště chystaného MS 2021. Ty ale zmákneme levou zadní, viďte? 

https://prihlasky.skradiosport.cz/events/cesta-do-gronska/