Letní oddílové soustředení se konalo v termínu 14.-21.7. u Vidnavy, okres Jeseník.  Na rozdíl od roku 2012, kdy jsme tu pořádali pětidenky, bohužel významně ubylo lesa, zato přibylo mnoho špatně průchodných až neprůchodných pasek po těžbě kalamitního dřeva. Přesto se pořadatelům podařilo najít na ploše mapy dostatek nevytěženého lesa na to, aby se do něj všechny tréninky  vešly :-)  Akce se s námi účastnili také slovenští kolegové, kteří tentokrát bydleli ve vedlejším kempu,  před tréninky jsme se s nimi setkávali na smluveném místě, zvaném Slovenská křižovatka.

Kromě sportovního programu zbyl čas i na výlet do Vidnavy a okolí, letos po skupinách vedených našimi nově dospělými členy (Ondrášek, Ríša, Klárka) , kteří si tak vyzkoušeli dohled nad svými mladšími kamarády.  Další tradiční akcí byla šifrovačka Tmou(?), tentokrát výrazně kratší a jednoudušší než v minulých letech, ale i přesto byly některé šifry pěkně vypečené, třeba Ivuščin nákupní seznam. Nechyběly ani tradiční palačinkové večery, je vidět velký posun v organizaci i vybavení kuchařského týmu, chválíme :-)

Myslím si, že se nám podařilo dobře potrénovat před Mistrovstvím Evropy, které začíná již za týden v bulharském Bansku.