Členská schůze se bude konat ve středu dne 28.ledna 2014 v 19:40 v budově základní školy v Bílovicích (vchod jako do tělocvičny, dále bude značeno). Předpokládané ukončení asi v 21:00. Potvrzení účasti/neúčasti zašlete na email předsedy oddílu.

Program:
zpráva o činnosti v roce 2014
zpráva o hospodaření v roce 2014
plán činnosti a rozpočtu na rok 2015
volba výboru SK
schválení nových stanov oddílu
různé