Na úterý 11.4. jsme připravili speciální program: ROB trénink spojený s jarním úklidem .

Sešli jsme se na tradičním místě u závory na Polance, všichni napřed absolvovali ROB sprint a potom se vrhli na úklid kolem lesní cesty zvané Galovka. Je až s podivem, co všechno se v lese dá najít - kromě "běžného" odpadu, PET lahví ap. jsme objevili i mikrovlnku, televizi, skříň, zrcadlo ...  Hromada to byla veliká, nakonec nám ani nestačily odpadové pytle.

Veliká pochvala a poděkování patří všem účastníkům, kteří se nezalekli toho nepořádku a přiložili ruku k dílu - na příštím tréninku na všechny čeká sladká odměna.