Novinky | Krpály 2018
 
 
 
15. 3. 2018 Zveřejněny propozice, technické parametry a přihláškový formulář.
Information, technical parameters and entry form are published.
15. 3. 2018 Stránky spuštěny. Website is launched.